Zgłoś uszkodzenie

UWAGA !! Opiece serwisowej podlegają TYLKO urządzenia instalowane w 2019 roku !!

Imię Nazwisko
 
UlicaNr domu
      

Telefon

Opis usterki
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z obsługi serwisowej zgłoszenia.